wyrażanie uczuć Konspekt
 
 

Menu

 
    
 

 

 

 

Świat Belmondo

Temat: scenariusz zajęć terapeutycznych
Anna Biernacka II resocjalizacja

Scenariusz zajęć terapeutycznych:

"Przedstawienie grupie różnych sposobów rozładowywania emocji"

Typ zajęć:
- sportowo plastyczne.

Czas trwania:
- 90 minut.

Wiek dzieci:
- 10 lat.

Liczba uczestników:
- 20.

Poziom rozwoju:
- poziom rozwoju w normie intelektualnej (czwórka dzieci z ADHD).

Cel ogólny:
- nauczenie dzieci radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Cele szczegółowe:
- nabycie umiejętności współpracy w zespole,
- przedstawianie i nazywanie różnych emocji,
- rozwój zdolności fizycznych,
- rozwój zdolności plastycznych.

Metody słowne:
- pogadanka słowna z przedstawieniem konspektu zajęć,
- wyznaczenie liderów grupy (dzieci z ADHD),
- przedstawienie prac dzieci,
- podsumowanie zajęć.

Metody poglądowe:
- przedstawienie konkurencji plastycznych i zbaw sportowych.

Formy pracy:
- grupowa i indywidualna.

Środki dydaktyczne:
- szarfy, woreczki, kartki papieru, mazaki.


Przebieg zajęć:

Faza I wstępna:
1. Przedstawienie się i powitanie,
2. Omówienie zajęć,
3. Ustalenie liderów w grupie,
4. Przygotowanie do pierwszej konkurencji.

Faza główna:
1. Zajęcia plastyczne,
2. Omówienie wniosków i uzupełnienie tematu,
3. Zabawy sportowe,
4. Omówienie zasad fair-play,
5. Podsumowanie zabaw i wyciągnięcie wniosków.

Faza końcowa:
1. Porządkowanie klasy,
2. Dzieci siadają w kręgu i omawiamy co się im podobało w zabawach, co wg nich jest potrzebne a co nie, co zapamiętały, co te zajęcia je nauczyły,
3. Podziękowanie za udział w zajęciach.(Zajęcia plastyczne polegają na rysowaniu twarzy która wyraża różne emocje, mówieniu o sytuacjach w jakich spotykamy się z takimi emocjami i sposobami pozbywania się niemiłych uczuć. Zabawy sportowe: dzieci w grupach 5 osobowych wykonują różne zadania i scenki związane z emocjami, opowiadają jak się czują w danej roli i jak ich postać powinna poradzić sobie w danej sytuacji. Liderzy odpowiedzialni są za zaplanowanie jak scenka powinna wyglądać oraz za formę, prowadzący podpowiada dzieciom jakie formy mogą wybrać i doradza co poprawić. Dyskusja końcowa pozwala liderom na wyrażenie własnego zdania na temat pracy grupy i pochwalenia członków za konkretne rzeczy. Emocje jakie to wywołuje również zostają omówione.)
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6917

 

 


 

 
Copyright 2003. Świat Belmondo