wymiana zbiornika paliwa Patrol
 
 

Menu

 
    
 

 

 

 

Świat Belmondo

Temat: 4-5.09.2010 weekend zwiadowców
" />WEEKEND ZWIADOWCÓW
DWUDNIOWE SZKOLENIE TAKTYCZNO – METODYCZNE
DLA FORMACJI REKONSTRUKCYJNO – AIRSOFTOWYCH
KALSKO 04-05.09.2010


Głównym celem imprezy jest wymiana doświadczeń, nauka oraz współpraca pomiędzy osobami zrzeszonymi i nie zrzeszonymi w grupach i formacjach rekonstrukcyjnych i airsoftowych. Realizacja szkolenia odbywać się będzie przede wszystkim na zasadach swobodnej wymiany doświadczeń z zakresu działania pododdziałów rozpoznawczych. Impreza ma charakter otwarty i jest również nastawiona na zapoczątkowanie współpracy pomiędzy terenowymi jednostkami administracji, organizacjami pożytku publicznego oraz prywatnymi przedsiębiorcami. Jednym z celów jest pokazanie przyjaznego hobby pomimo posiadania korzeni militarnych, innym z kolei pozyskanie dobrej opinii oraz sponsorów. Dotychczas imprezy organizowane na bazie airsoftu czy paintballa były i są niejako zamknięte na osoby poniżej szesnastego roku życia jednakże pamiętać należy, że ‟czego się Jasiu nie nauczy tego Jan nie będzie umiałĂ˘Â€Â a zdrowa edukacja od młodego może przynieść więcej pożytku niż strat. W trakcie imprezy przewidziany jest czas na prezentację własnego umundurowania, wyposażenia oraz uzbrojenia, a także informacji na temat działalności grup wszystkim osobom chętnym wziąć udział w części otwartej. Możliwym jest, że jako gość na imprezę zostanie zaproszony przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej przede wszystkim po to, aby rozwiać wątpliwości i obalić mity oraz przedstawić rzeczową informację na temat noszenia umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego oraz armii innych państw przez osoby cywilne. Dobre wrażenie na przedstawicielu wspomnianej formacji może w przyszłości zaowocować lepszym postrzeganiem cywili w mundurach i ułatwić wspólne kontakty.
Pomiędzy pierwszym, a drugim dniem szkolenia przewidziane jest ognisko integracyjne. W trakcie całego szkolenia obowiązywać będzie konsumpcja posiłków zaplanowana jako test walorów energetyczno – smakowych wyrobów jednego z producentów racji żywnościowych dla służb i formacji mundurowych. Dodatkowym sprawdzianem będzie porównanie wspomnianych racji z produktami zagranicznymi, głównie amerykańskimi i francuskimi MRE.
Pod kątem finansowym impreza ma charakter ‟non profit” jednakże, aby zapewnić minimum podstawowego zabezpieczenia logistycznego ustaliliśmy koszt uczestnictwa na 10zł. Wszystkich chętnych do udziału prosimy o dokonanie wpłaty przelewem elektronicznym lub zwykłym na podany niżej numer rachunku bankowego. Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 27.08.2010 co pozwoli na ostateczne zamknięcie listy uczestników.

86 1020 2036 0000 0402 0063 4584 – bank PKO BP S.A oddz. Sulęcin
Nazwa odbiorcy Jacek Klimanek
Adres odbiorcy Kalsko 58A/1, 66-300 Międzyrzecz
Tytuł wpłaty Weekend Zwiadowców – opłata wpisowa

Na terenie imprezy zorganizowane zostanie obozowisko dla ekip przyjezdnych, dlatego też należy zabrać ze sobą wszystko, co niezbędne do mieszkania pod niebem. Organizator ma nadzieję, że obozowisko w jak największym stopniu odda ducha obozu żołnierskiego i prosi o posiadanie sprzętu biwakowego o jak największym wojskowym realizmie.

DZIEŃ PIERWSZY

I. Szkolenie Taktyczne
1. Szyki patrolowe w różnych warunkach terenowych.
a) patrol wzdłuż drogi marszu,
b) patrol w terenie leśnym,
c) patrol w terenie otwartym,
2. Działanie w pobliżu obiektu rozpoznania.
a) obserwacja obiektu,
b) wejście na obiekt, przeszukanie
c) wejście na obiekt, przeszukanie, kontakt ogniowy
3. Działanie zespołu zwiadowczego w środowisku wodnym.
a) podejście i rozpoznanie zbiornika wodnego, zabezpieczenie strefy brzegowej,
b) lądowanie zespołu zwiadowczego, zabezpieczenie strefy brzegowej
- metoda ‟sucha” omówienie rozmieszczenia zwiadowców w łodzi,
- metoda ‟mokra” omówienie i praktyczne działanie zwiadowców w czasie lądowania,

II. Szkolenie Taktyczno - Logistyczne
1. Wybór miejsca na bazę przejściową.
a) określenie miejsca bazy na mapie,
b) rozpoznanie i sprawdzenie miejsca bazy,
c) zajęcie bazy, zabezpieczenie inżynieryjno – minerskie
- wykorzystanie środków minerskich do zabezpieczenia bazy,
- wyznaczenie stanowisk ogniowych i sektorów obserwacji,
2. Organizacja życia w bazie.
- zasady poruszania się,
- tryby funkcjonowania zwiadowców (ochrona, odpoczynek, praca),
- organizacja żywienia (ogień, paliwa alternatywne, suche racje, żywność nieprzetworzona),
- alarmowe opuszczenie bazy,

III. Szkolenie z elementów taktyki czarnej
1. Rozpoznanie i wejście do obiektu.
2. Neutralizacja napastników.
3. Postępowanie z zakładnikami.
4. Działanie z pojazdem.
a) użycie pojazdu jako środka transportu i elementu szturmu
b) zatrzymanie i przeszukanie pojazdu oraz kierowcy i pasażerów

DZIEŃ DRUGI

I. Użytkowanie Broni
1. Postawy strzeleckie.
a) stojąca wysoka,
b) stojąca niska,
c) klęcząca z za ukrycia,
2. Praca na broni.
a) zmiana magazynka,
b) przejście na drugą jednostkę broni,
c) usuwanie zacięcia,

II. Szkolenie Strzeleckie
1. Strzelanie z broni krótkiej na celność i skupienie.
2. Strzelanie z broni długiej na celność i skupienie.
3. Strzelanie dynamiczne z dwóch jednostek broni.

III. Zawody Strzeleckie
1. Strzelanie z broni krótkiej na celność i skupienie.
2. Strzelanie z broni długiej na celność i skupienie.
3. Strzelanie dynamiczne z broni długiej.

IV. Podsumowanie Imprezy i Wręczenie Nagród
Źródło: esmak.masternet.pl/koszaryasg/distribution/viewtopic.php?t=596

 

 


 

 
Copyright 2003. Świat Belmondo